Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 2511068

Tdenn poet: 8874

Nzev: 1954-68 Delostrelecky letecky pozorovatel
Popis: V roce 1954 dolo k zaveden novch odznak tdnch specialist letectva. Odznaky standardn pouvan pro odborn tdnosti dlosteleckho leteckho pozorovatele 1. tdy, 2. tdy, 3. tdy a dlo