Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 2998197

Tdenn poet: 715

Obrzek    Nzev  
(01.) Revisor (. 9)
(01.) REVISOR SD
(01.) REVISOR SD
(01.) REVISOR SD
(01.) REVIZOR SD (. 11)
(01.) REVIZOR SD (. 572)
(02.) REVISOR SD ( . 08 )
(02.) REVISOR SD ( . 101 )
(02.) REVISOR SD ( . 207 )
(02.) REVISOR SD ( . 421 )
(02.) REVISOR SD ( . 732 )
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 029)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 099)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 266)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 325)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 434)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 459)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 481)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 524)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 536)
(03.) Dopravn a komunln podnik Praha (. 570)
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1107)
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1187 )
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1320)
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1565)
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1590)
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1596)
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1704)
(04.) Pepravn kontrola Praha (. 1730)
(05.) Kontroln odznak Praha (. 0000)
(05.) Kontroln odznak Praha (. 0016)
(05.) Kontroln odznak Praha (. 0027)
(06.) Praha - Pepravn kontrola (. 225 847)
(07.) Praha - Pepravn kontrola (. 7267)
(08.) Praha - Dopravn dozor ( . 117 )
(08.) Praha - Dopravn dozor ( . 211 )
(09.) Technick kontrola Praha ( . 20 )
(10.) REVISOR Brno (. 108)
(10.) REVISOR Brno (. 112)
(10.) REVISOR Brno (. 275)
(10.) REVISOR Brno (. 366)
(10.) REVISOR Brno (. 413)
(10.) REVISOR Brno (. 469)
(11.) REVISOR Brno ERB (. 35)
(11.) REVISOR Brno ERB (. 69)
(12.) Pepravn kontrola - Brno (. 275)
(12.) Pepravn kontrola - Brno (. 460)
(13.) REVIZOR DPMB (. 115)
(14.) REVISOR - Moravsk Ostrava (. 11)
(14.) REVISOR - Moravsk Ostrava (. 21)
(14.) REVISOR - Moravsk Ostrava (. 24)
(15.) REVISOR - Dopravn podnik msta Ostravy
(15.) REVISOR-Dopravn podnik msta Ostravy (051)
(15.) REVISOR-Dopravn podnik msta Ostravy (090)
(16.) Pepravn kontrola - Ostrava (. 235)
(17.) Olomouc - Revizor (. 10)
(17.) Olomouce - Revizor (. 22)
(18.) Elektrick podniky Olomouce (. 1.)
(20.) Pepravn kontrola Revizor HOTLINER (. 4.)
(20.) Pepravn kontrola Revizor HOTLINER (. 5.)
(21.) REVISOR - Plzen (. 11)
(22.) REVIZOR - Plzen (. 58)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 10)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 12)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 13)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 14)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 15)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 16)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 17)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 18)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 19)
(23.) Hradec Krlov - Kontrolor (. 3)
(24.) Pardubice Kontrola
(25.) Elektrick podniky msta Pardubic ( . 60 )
(26.) Revisor msta Mostu , Ltvnova (. 19)
(26.) Revisor msta Mostu , Ltvnova (. 24)
(27.) Revisor msta Mostu , Ltvnova
(28.) REVISOR - Teplice
(28.) REVISOR - Teplice (. 24)
(29.) Dopravn podnik Teplice ( . 004 )
(30.) REVISE-REVISION st nad Labem
(35.) D.P. mesta Bratislavy REVZOR (. 31 )
(35.) D.P. mesta Bratislavy REVZOR (. 99 )
(36.) DP- .N.V.V. Bratislave (. 97)
(37.) Dopravn podnik msta Ko (. 56)
(38.) Dopravn podnik Preov - Revizor ( . 015)
(38.) Dopravn podnik Preov - Revizor ( . 020 )
(38.) Komunlny podnik mesta Preova
(39.) Parkovacia sluba, mesto Trenn (. 00000)
(95.) REVZOR SD (. 14)
(95.) REVZOR SD (. 32)
(95.) REVZOR SD (. 39)
(95.) REVZOR SD (. 44)
(95.) REVZOR SD (. 50)
(96.) SAD - KONTROLA (. 2331)
(96.) Kontrola SAD ( esk verze , 0565 )
(96.) Kontrola SAD ( Slovensk verze , . 0359)
(96.) Kontrola SAD ( Slovensk verze , . 0474)
(96.) Kontrola SAD ( Slovensk verze , .0507)
(96.) Kontrola dopravn podnik ilina (. 02)
(96.) Kontrolor SAD (. 13)
(96.) Kontrolor SAD (. 16)
(96.) Kontrolor SAD (. 36)
(96.) Kontrolor SAD (. 37)
(96.) Kontrolor SAD (. 40)
(96.) Kontrolor SAD (. 47)
(96.) Kontrolor SAD (. 48)
(97.) SAD - KONTROLA (. 0028) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0039) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0043) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0080) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0127) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0153) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0180) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0264) SSR
(97.) SAD - KONTROLA (. 0725) R
(97.) SAD - KONTROLA (. 1907) R
(97.) SAD - KONTROLA (. 2536) SR
(98.) REVISOR SAD (. 281) R
(98.) REVIZOR SAD (. 32) SR
(98.) REVIZOR SAD (. 52) SR
(98.) REVIZOR SAD (. 54) SR
(98.) REVIZOR SAD (. 75) SR
(98.) REVIZOR SAD (. 77) SR
(98.) Zvodn str (. 365 A)
(98.) Zvodn str (. 399)
(98.) Zvodn str (. 451)
(99.) Strazca Tatransk nrodn parky SR
(99.) Str Tatranskho nrodnho parku
(99.) Strca Tatranskho nrodnho parku SR
(99.) Strca Tatranskho nrodnho parku SSR
(99.) Strca Tatranskho nrodnho parku SSR
(A.) Bern vykonavatel SR (. 1025)
(A.) Bern vykonavatel SR (. 1097)
(A.) Bern vykonavatel SR (. 302)
(B.) Kontroln sluba cenov (. 386)
(B.) Kontroln sluba cenov (. 395)
(B.) Kontroln sluba cenov (. 74)
(C.) Ministerstvo financ (. 150) - R
(C.) Ministerstvo financ (. 520) - R
(C.) Poverenctvo financi (. 29) - SR
(C.) Poverenctvo financi (. 188) - SR
(CH.) Polovn str
(CH.) Polovn str
(CH.) Polovnicka str SSR
(D.) Kontrolor obecnch dvek v Ostrav (. 35)
(D.) Kontrolor obecnch dvek v Ostrav (. 50)
(E.) Okresn cest
(E.) Silnin vbor okresu Ronov
(F.) Poln Hjnik (. 1534)
(F.) Poln Hjnik (. 3110)
(F.) Poln Hjnik (s. 704)
(G.) Psen str - Beeidete Wache ( LEV )
(G.) Psen str - Beeidete Wache (1.)
(G.) Psen str - Beeidete Wache (2.)
(G.) Psen str SR (. 1.)
(G.) Psen str SR (. 2.)
(G.) Psen str SR (. 3)
(G.) Psen str SR (. 4)
(G.) Psen str SR (. 5)
(G.) Psen str SSR ( 1. )
(G.) Psen str SSR ( 2. )
(G.) Psen str SSR (. 12078)
(G.) Psen str SSR (. 3945)
(G.) Psen str SSR (. 9252)
(G.) Psen str Morava - Slezsko SR
(G.) Psen str VLS (. 0360)
(H.) Mysliveck str R (1.)
(H.) Mysliveck str SSR (1.)
(H.) Mysliveck str SSR (2.)
(I.) Rybsk str R
(I.) Rybsk str SSR
(I.) Rybsk str-odznak na kapsu R
(J.) Rybrska Str SR
(J.) Vodna str SSR (3525)
(J.) Vodn str SSR (3678)
(J.) Vodn str R
(J.) Vodn str SSR (. 4222 )
(K.) Sttn veterinrn sluba (. 08)
(K.) Sttn veterinrn sluba (. 54)
(K.) Sttn veterinrn sluba (. 598)
(K.) Sttn veterinrn sluba (. 607)
(K.) Sttn veterinrn sluba (. 830)
(L.) ttna Veterinrna Sluba (. 487)
(M.) ttna ochrana prody (. 227)
(N.) ttna Ochrana Prrody (. 0636)
(N.) ttna Ochrana Prrody (. 0640)
(N.) ttna Ochrana Prrody (. 1325)
(O.) ttnej Spravodajca (. 3382)
(O.) ttnej Spravodajca (. 3384)
(O.) ttnej Spravodajca (. 3947)
(P.) Sttn ochrana prody SSR (. 2436)
(P.) Sttn ochrana prody SSR (. 358 )
(R.) Ochrana prody a krajiny (. 4578)
(S.) Lesn str , odznak na kapsu
100. Civiln str Bystice pod Hostnem
100. Mstsk civiln str bezpenosti v Psku
100. Stadtpolizei Mahr. Ostrau
1992 Stedn odborn kola PZ Bratislava
Civiln zamstnanec vojenskho letit ,, Praha ''
CLO - DOUANE (. 01343)
CLO - DOUANE (. 04364)
CLO - DOUANE (. 08778)
CLO - DOUANE R ( . 0149 )
CLO - DOUANE R ( . 1883 )
CLO - DOUANE R ( . 5637 )
eskoslovensk Film (. 6)
len porn komise hlavnho msta Prahy (. 6)
SA ( erven . 8375 )
SA ( modr . 12982 )
SA ( zelen . 9246 )
Dopravn zdravotn sluba
Energetick zvody (25)
Federln Kriminln Policie (. 0386)
Hladinov zchrann sluba
Hliadka bezpenosti prce ROH
Hliadka OBP ROH
Hldka bezpenosti prce ROH
Hldka bezpenosti prce ROH
Hldka OBP
Horsk sluba (. 1236)
INSPECTOR CZECHOSLOVAKIA SFR
IPA Czech Section
K.. Podomn prodej (. 124)
K.K. NOTAR (. 495)
Kriminlna sluba SSR ( Slovensk verze .4233 )
Kriminlna sluba SSR ( Slovensk verze .4857 )
Kriminlna sluba SSR ( Slovensk verze .5112 )
Kriminlna sluba SSR ( Slovensk verze .5121 )
Kriminln sluba SSR ( esk verze .2445 )
Kriminln sluba SSR ( esk verze .2508 )
Kriminln sluba SSR ( esk verze .2702 )
Kriminln sluba SSR ( esk verze .5523 )
Let Kunovice ( . 028 )
LOMV - Leteck odbor ministerstva vnitra ( . 048
LS FMV Leteck sluba ministerstva vnitra (.019)
Mstsk polcia Filkovo (. 16 )
Mestsk Polcia Trnava (.)
Mstsk podkov sluba msta Dna (. 96 )
MP hy
Nrodn banka eskoslovensk
Ochrana stavnch initel SR
Ochrana zvat - TIERSCHUTZ
Odznak, mezinrodn pes zchran
OSRAM ( . 288 ) kontrola rovek
P.K.N. spol. s.r.o. ( . 265. )
Ptrac sluba - SOO (.120)
Ptrac sluba - SOO (.35)
Policajn zbor - Ochrana objektov
Policajn Zbor Slovenskej Republiky
Porn hldka Meopta
Porn hldka Motokov (. 048)
Porn hldka ZPA Koe
Porn komisa hlavnho msta Prahy
PRAG - KONTROLLOR - RUDINKER K.F.
Prvodce - SSR GUIDE (. 8498)
Prvodce NV. hlav. msta prahy MDO (. 102)
Prvodce-GUIDE CKM Czechoslovakia (. 2946)
Referent zdravovdy ( 188 )
REVISOR - Obecn dvky
Sluba kriminln policie a vyetovn (REPLIKA)
Sluebn odznak Cizineck Policie (. 5318)
Sluebn odznak IZS HR
Sluebn odznak Mstsk policie ( 1. )
Sluebn odznak Mstsk policie ( 2. )
Sluebn odznak Mstsk policie Mnichovo Hradit
Sluebn odznak MP ( pokozen )
Sluebn odznak SLOV Air (. 3201) erven
Sluebn odznak SLOV Air (. 4373) zelen
Sprva ciest ( . 8546 ) Slovensk verze
Sprva silnic ( . 4191 ) esk verze
Sttn obchod Praha ( . )
Sttn obchod Praha ( .1070 )
Sttn obchod Praha ( .2426 )
Sttn obchod Praha ( .963 )
Sttn odborn dozor nad pozemnmi komunikacemi
Sttn odborn dozor nad pozemnmi komunikacemi
Sttn odborn dozor nad pozemnmi komunikacemi
Sttn odborn dozor nad pozemnmi komunikacemi
Sttn odborn dozor nad pozemnmi komunikacemi
Sttn odborn dozor nad pozemnmi komunikacemi
Sttn porn dozor ( . 2217 )
ttny odborn dozor nad pozemnmi komunikciami
TATRA Service - Mechaniker (.657)
Vzensk sluba esk Republiky ( dv packy )
Vzensk sluba esk Republiky ( na jehlu )
Vntorn polcia Z - SNP
Zvodn str KD Dukla
Zdravotnick opravny - N.p.
eleznina polcia SR
eleznin polcia SR ( DAR )