Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 3102688

Tdenn poet: 117


Vaen sbratel a pznivci faleristiky.

Vtejte na strnkch, kter jsou zameny na odznaky, medaile, dy a vyznamenn esko-Slovenska.

Nae strnky napomhaj zanajcm i pokroilm sbratelm z celho svta k zskvn informac a roziovn znalost v tomto oboru.
Budeme rdi za poskytnut informac (textu, obrzku), kter napomohou k rozen a doplnn tchto strnek.
Mme monost zajistit vm nkup, prodej, nebo vmnu poloek, kter hledte a nabzte.
Pokud mte zjem dostvat aktun info o tchto strnkch, polete nm svj e-mail.
Dkujeme za v zjem i podporu tchto strnek.

Kontaktn daje:
e-mail: badges.medals@seznam.cz
mobil: 777 869 537
Welcome to the website focused on badges, medals, orders, and state decorations of the Czech Republic and Slovakia.

This site helps collectors from all over the world beginners as well as the advanced gain information and increase their knowledge in this field.
We will welcome if you provide information (a text, a picture) that could improve and supplement this site.
It is possible to arrange for you a purchase, sale, or exchange of the items that you are searching for or offering.
If you are interested in being updated on this topic, send us your e-mail address, please.
Thank you for your interest and support of this website.

Contact information:
e-mail: badges.medals@seznam.cz
mobile: +420 777 869 537


(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.6903)
(3.) 1955-64 Odznak es. vsadke (.6334)
(3.) 1955-64 Odznak INSTRUKTOR (.301)
(2.) 1950-55 Odznak za 5.seskoku (.10488)
(1.) Odznak 2. SPB v SSSR